Uprzejmie informuję, że od dnia 1 września 2016 r siedziba Kancelarii będzie się mieścić
w Szczecinie przy ul. Potulickiej 63/2.